newheader

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van CarAudioExpert en op alle met CarAudioExpert aangegane overeenkomsten. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Onder "consument" wordt iedere bezoeker verstaan van de webwinkel dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CarAudioExpert in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
1.5 CarAudioExpert is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de consument.
1.6 Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten wanneer deze nadrukkelijk zijn aangegeven.
1.7 Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst). 
1.8 CarAudioExpert behoudt zicht het recht voor om deze Algemene Voorwaarden regelmatig aan te vullen of te wijzigen.

Artikel 2 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1.1 Alle aanbiedingen van CarAudioExpert zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.
1.2 CarAudioExpert behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. 
1.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de consument is verzonden en per email is verzonden naar het door de consument opgegeven email adres. .
1.4 CarAudioExpert is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt CarAudioExpert dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
Artikel 3 – Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief btw.
3.2 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs en worden u apart in rekening gebracht. De hoogte van de verzendkosten staat op de website en orderbevestiging vermeld of wordt later kenbaar gemaakt. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de consument gecommuniceerd.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
3.4 CarAudioExpert behoudt zicht het recht voor, om fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst te corrigeren.
3.5 CarAudioExpert biedt verschillende betalingsmogelijkheden bij bestellingen via de webwinkel.
  • Ideal en vooruitbetaling: uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij CarAudioExpert binnen is.
  • Rembours: u betaalt dan aan de postbode wanneer uw bestelling wordt bezorgd. Wanneer u kiest voor een Rembours verzending betaald u 20 euro verzendkosten.
3.6 In geval van niet-tijdige of geen betaling is CarAudioExpert bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument de betalingsverplichtingen inclusief kosten volledig is nagekomen.
 
Artikel 4 – Levering
4.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. De vermelde levertijden zijn slechts indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. CarAudioExpert streeft ernaar om binnenlandse bestellingen binnen 3 werkdagen te leveren. Bij internationale bestellingen geldt een termijn van 7 werkdagen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
4.2 Indien een door de consument bestelde product tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer deze weer voorradig is. Dit is slechts indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte levertijd is afhankelijk van derden, zoals douane en transportbedrijven.
4.3 Leveringen vinden plaats op het door de consument bij de overeenkomst opgegeven adres.
4.4 Zodra de consument het aangeboden pakket weigert of niet afhaalt, wordt deze retour gestuurd naar CarAudioExpert. Gemaakte verzend-en administratiekosten zullen op de consument verhaald worden.
4.5 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van CarAudioExpert. In geval van annulering van de opdracht door de consument, zullen, wanneer het pakket reeds naar de afnemer is verstuurd en niet door hem/haar wordt afgehaald, de gemaakte verzendkosten worden verhaald op de afnemer. Indien het pakket nog niet is verzonden is de annulering van de bestelling kosteloos. 

Artikel 5 – Retouren en herroepingrecht
5.1 De consument heeft het recht om de door CarAudioExpert geleverde goederen binnen 14 werkdagen te retourneren.
Indien de artikelen ongebruikt/onbeschadgid zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet CarAudioExpert de betaalde prijs , met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.
Beschadigde producten, danwel producten met beschadigde verpakking, producten met elke andere afwijking van het aan u geleverde, kunnen niet worden geretourneerd op basis van een beroep op de afkoelingsperiode.
5.2 Retourneren is alleen mogelijk wanneer de producten in nieuwstaat zijn, ongebruikt, in de originele onbeschadigde verpakking inclusief alle materalen en verpakkingen en onder toezending van een kopie van de betreffende factuur exact zoals deze ook door CarAudioExpert aangeleverd zijn. Retouren dienen te worden voorzien van een omverpakking zodat de artikelverpakking onbeschadigd blijft. Let op. De 14 dagen retourtermijn geldt niet voor goederen die afgehaald of gemonteerd zijn. Speciaal bestelde artikelen die niet op voorraad zijn kunnen niet geretourneerd worden. 
5.3 Indien de goederen tijdig en ongebruikt zijn geretourneerd, betaald CarAudioExpert het betaalde bedrag exclusief verzend en administratiekosten terug aan de consument.
5.3 Wanneer de goederen niet binnen 14 werkdagen zijn geretourneerd, geldt de overeenkomst als geaccepteerd. 

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, nadat consument al hetgeen consument ter zake van enige overeenkomst met CarAudioExpert is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.  
 
Artikel 7 – Garantie en aansprakelijkheid
7.1 De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. 
7.1 CarAudioExpert hanteert een garantietermijn van 2 jaar.
7.2 Ondanks de constante zorg en aandacht die CarAudioExpert aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is 
7.3 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. CarAudioExpert behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. 
7.4 Alleen de eerste gebruiker heeft recht op de garantie, bij verkoop aan derde vervallen alle rechten.
7.5 Zonder aankoopbon vervalt de garantie. Wanneer u een product wilt terugsturen dient u eerst contact op te nemen met info@caraudioexpert.nl.
7.6     De aanspraak op garantie vervalt in de volgende gevallen:
  • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van CarAudioExpert of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 
7.7 Bij vervanging van het aangeschafte product binnen de garantietermijn kan dit een ander type zijn, als het vorige niet meer leverbaar is. Deze zal vergelijkbaar zijn met dezelfde of meer functies.
Winkelwagen
verkoop en adviescaraudioexpert voordelenroadrover logoroadnav logosygic logo
In de aanbieding
Toyota Corolla E12 radio navigatie android 11 wifi carkit dab+ carplay
Toyota Corolla E12 radio navigatie android 11 wifi carkit dab+ carplay
€ 549.00 nu € 439.00
Klantbeoordelingen
21-06-2024
Problemen op problemen! Maandenlang volledig genegeerd.
!?! Bedrieger!?! ... Inmiddels zijn

lees meer >>

10-06-2024
Leider habe ich viele Probleme mit der Firma CarAudioExpert und komme seit 3 Monaten, weder schriftl

lees meer >>

Waardering: 9.8/10
Beoordelingen: 206
Copyright CarAudioExpertwebwinkel beginnen - powered by LB Media webshop
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN